Y Neuadd

Neuadd fawr heb gyfyng furiau

—Stori Fer—
‘Ti’m i fod i ddilyn bobl, y crîp,’ medda fi. ‘Welis i mohona ti.’
2016 Gwanwyn

—Cerdd—
Gwaga waed o’i geg, daw ei ddwylo ataf.
2016 Gaeaf

—Llên Meicro—
Ond chei di ddim twtsiad yn y dyn eira, achos hogan wt ti.
2016 Gaeaf

—Gŵyl Llên Meicro Y Neuadd—
‘Peidiwch â phoeni, blant; mi fydd Rwdolff yn iawn ymhen dim. Mae Santa am alw’r milfeddyg...’
2015 Gaeaf

—Gŵyl Llên Meicro Y Neuadd—
Cefais air â Sergei Kaganovich. Rhoes hwnnw ganiad i Ifan Polyakov. Aeth yntau, yn ei dro . . . Y cyfan yn ôl y drefn.
2015 Gaeaf

—Gŵyl Llên Meicro Y Neuadd—
Tynnodd lun slei a’i olygu’n sydyn ar snapchat â phennawd y gobeithiai y byddai’r gymdoges ifanc yn ei fwynhau
2015 Gaeaf